Dzisiaj podreptałem do siedziby komuny i złożyłem podanie o pozwolenie na rozbiórkę (rivningslov). Pani na helpdesku przyjęła (bez pokwitowania) i powiedziała, że przekaże do odpowiedniego wydziału. No to znów czekamy na odpowiedź z komuny. Mam nadzieję, że pójdzie równie szybko co w przypadku mapki. Plan jest taki, żeby jeszcze w tym roku rozebrać małą stugę ;)

O samym rivningslov kilka słów napisałem już wcześniej. W razie niejasności, proszę o pytania w komentarzach poniżej.

Update 2015-10-20: Przyszedł list z Bygglovskontoret z informacją, że przyjęli nasze podanie i zaczynają je obrabiać.

Update 2015-10-23: Przyszedł list z Bygglovskontoret z zatwierdzonym pozwoleniem na rozbiórkę :) Jest miesiąc czasu na uprawomocnienie (żeby ktoś mógł mieć szansę wyrazić sprzeciw) i wszelkie prace, które do tego momentu wykonamy robimy na własną odpowiedzialność. Tzn. komuna nie widzi w tym żadnego problemu ale gdyby ewentualnie ktoś zaskarżył wydane pozwolenie i wygrał to my niestety musimy wszystko doprowadzić do oryginalengo stanu. Poinformowano nas również, że sąsiedzi także otrzymali informację o naszych planach. Faktura za wydanie pozwolenia ma przyjść kolejnym listem.

Update 2015-11-02: Przyszła pocztą faktura za rivningslov. Suma do zapłacenia: 1176kr.